Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

 

Agnieszka Piskorska jest filologiem języka polskiego ze specjalnością nauczycielską.

Ukończyła kurskwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i zarządzanie oświatą. Jest egzaminatorem OKE Warszawa, przewodniczącą Rejonowych Komisji Konkursów z Języka Polskiego oraz współautorką interdyscyplinarnego i innowacyjnego programu nauczania oraz podręcznika Art-Info. Ukończyła liczne kursy i formy doskonalenia w zakresie edukacji niepublicznej, umiejętności kierowniczych i interpersonalnych - w tym trzyletni cykl Szkoły Menadżerów Oświaty.

Pracę w szkole rozpoczęła w 2003 roku w publicznym gimnazjum w Siedlcach,

a następnie od 2005 roku związała się ze szkołami Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Przez wiele lat
łączyła obowiązki nauczyciela języka polskiego i wicedyretora szkoły, dbając o wysoki poziom
procesów dydaktycznych i poszukując nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Od września 2014 roku dołączyła do grona Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO i Społecznego Gimnazjum nr 333 pod patronatem Radiowej Trójki STO w Warszawie, gdzie pełni funkcję wicedyrektora.

W swojej pracy łączy zamiłowanie do szeroko pojętej myśli humanistycznej z ciekawością świata i poszukiwaniem człowieka w ludziach.

 Prywatnie miłośniczka podróży w nieznane, Mazur i słowa pisanego.